Művészetterápia a kompetenciafejlesztés körében

Élményalapú, nem formális tanulás?  Fejlesztés és Megújulás? Új módszerek?
Igen! Ez a művészetterápia.

Számos lehetőségünk van új ismereteket elsajátítani, új tudásra szert tenni. Ég bennünk a vágy, hogy többek, hogy jobbak legyünk, de egyre inkább szeretnénk, ha az új készségek elsajátításának módja inspiráló, izgalmas és újszerű lenne. Mindemellett fontos az is, hogy a tanulási folyamat illeszkedjen személyes érdeklődésünkhöz, lehetőséget adjon az önkifejezésre, a kreativitásunk megélésére.

Legyen szó tanulásról, fejlesztésről, a művészetterápia módszere számtalan lehetőséget nyújt arra, hogy közösségi színtereken pozitív tapasztalatokon és sikerélményeken keresztül érjük el céljainkat.

A művészet csak eszköz, segíti az önkifejezést, formálja az önismeretet. A közösségi alkotásokon keresztül fejlődik az alkalmazkodó, kooperációs és kommunikációs készségünk. A szabad alkotás élménye szinte észrevétlenül tesz bennünket nyitottabbakká, kreatívabbakká.

A művészetterápiás foglalkozásokon való részvétel semmilyen rajztudást nem igényel!

Miről lesz szó?

Miként lehet művészetterápiás módszereket bevonni a közösségi folyamatokba?

Hogyan működik a művészet, a szabad alkotás közösségi (szervezeti) keretek között?

Milyen potenciál rejlik benne egyéni és közösségi szinteken?

A webinárium során a fenti kérdésekről beszélgetünk. A résztvevők ezen túl betekintést nyerhetnek egy művészetterápiás foglalkozás felépítésének lépéseiről, konkrét gyakorlatok megvalósításának lehetőségeiről is.

Lőrincz Zsó PíDFTéka – Művészetterápia a kompetenciafejlesztés körében